LOW CABINET 4

ชั้นวางของที่สามารถปรับล็อคได้หลายระดับ และการออกแบบตู้เอกสารที่มีความหลากหลาย และยังสามารถวางใต้โต๊ะทำงานของคุณ หรือวางต่อเป็นส่วนท้ายของโต๊ะเพื่อเก็บของ ช่วยเติมเต็มการออกแบบและรูปลักษณ์สำนักงานของคุณ

Categories: ,