FRAME TABLE

Frame Table เป็นการแสดงออกถึงความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ท็อปโต๊ะแบบอินดัสเทรียลเข้าคู่กับขาไม้โอ๊คที่ให้ความรู้สึกสัมผัส สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแม้กับงานที่จริงจัง Frame Table มาในขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความพยายามในการทำงานเป็นทีม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดและปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล

Categories: ,