CONNECTOR WORKSTATION OFFICE S

Connector Workstation เป็นระบบพาร์ติชั่นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างลื่นไหลระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ เหมาะสำหรับทั้งการโต้ตอบและการพักผ่อน แรงบันดาลใจจากแผงผนังไม้ไผ่แบบชนบทของบ้านไทยคลาสสิก เชือกโอเลฟินถูกร้อยเป็นลวดลายเรียบง่าย ทำหน้าที่เป็นตะแกรงโปร่งที่ช่วยให้การทำงานเดี่ยวและการทำงานเป็นทีมเข้ากันได้อย่างง่ายดาย

Categories: ,