ADJ DESK STANDARD DOUBLE

เพื่อการรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ชุดโต๊ะ ADJ จึงถูกออกแบบมาให้สอดรับกับพื้นที่ สำนักงานที่ไม่ตายตัว รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยนี้ เต็มไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน ระดับความสูงของโต๊ะที่สามารถปรับได้ สร้างความสะดวกสบายและเสริมสร้างสุขภาพ เหมาะสมต่อการทำงานในทั้งท่ายืนและท่านั่ง ระบบชุดปลั๊กไฟ พร้อมเต้ารับ USB สาย LAN และสายโทรศัพท์ช่วยเสริมศักยภาพการเชื่อมโยงและติดต่องานของคุณอย่างเต็มที่ ระบบตู้จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสมช่วยขจัดความรกรุงรัง จัดระเบียบพื้นที่การทำงานของคุณ เพื่อให้คุณจัดระบบความคิดได้โดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจ

Categories: ,