Welcome to Our team

Founder

Somsak Vatinchai

จากการเติบโตมาพร้อมกับธุรกิจโรงหล่อโลหะเล็กๆ ของครอบครัว ดร. สมศักดิ์ วาทินชัย ได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบิดาของเขา ในการทำแม่พิมพ์ไม้ด้วยมือเพื่อขึ้นรูปโลหะประเภทต่างๆ ด้วยความหลงใหลและความกระตือรือร้นในการทำงานไม้ ตั้งแต่อายุในวัยเด็ก ดร. สมศักดิ์ได้สั่งสมความชำนาญของการเป็นช่างไม้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนที่จะได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นทางการเสียด้วยซ้ำด้วยความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์แบบศิลปินและความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือทำให้การออกแบบและการสร้างสรรค์ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆ กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในชีวิตที่ขาดไปเสียมิได้ของ ดร. สมศักดิ์

จากประสบการณ์การทำงานในบริษัทจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของต่างประเทศ ทำให้ ดร. สมศักดิ์ได้เรียนรู้ถึงวิถีทางในการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการตระหนักว่าหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้ประสบความสำเร็จ คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ทำให้ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ดร. สมศักดิ์มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการนำทีมงานของเขา เพื่อบริหารและพัฒนาคุณภาพตลอดสายการผลิตให้ได้มาตรฐานชั้นสูงอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบคุณค่าของงานเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ดร. สมศักดิ์จึงส่งเสริมให้ทีมงานของเขาใส่ใจกับการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ แต่ละชิ้นด้วยความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่ได้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆ

Designers

Design Director

ทีมงานออกแบบของเรา อยู่ภายใต้การนำของอภิรัฐ บุญเรืองถาวร จากการตั้งคำถามที่ว่าอะไรบ้างคือส่วนประกอบสำคัญของงานออกแบบที่ดี? ทำให้ผลงานต่างๆ ของอภิรัฐเปรียบเสมือนการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นที่รักของผู้ใช้งานจริงจากประสบการณ์การทำงานกับสตูดิโอการออกแบบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสที่ได้สัมผัสกับแวดวงนักออกแบบฝีมือระดับโลก ทำให้อภิรัฐพัฒนาหลักคิดในการออกแบบที่มีแบบฉบับเฉพาะของตนเอง ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกเติมเต็มความเป็นมนุษย์เข้าไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดและพลิกแพลงงานออกแบบไทยสู่ศตวรรษที่ 21 งานออกแบบของอภิรัฐจึงมีลักษณะพิเศษที่ลดทอนเครื่องประดับตกแต่งของงานเฟอร์นิเจอร์แบบเดิมๆ ลง และถ่ายทอดความเป็นไทยที่สากลด้วยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผลงานของอภิรัฐหลายชิ้นด้วยกันได้ถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกหลายแห่ง อย่างเช่นที่งานSalone del Mobile ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี และผลงานของเขายังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย รวมทั้งรางวัลอันเป็นเกียรติอย่างเช่น IF Design Award

Design Team

ทีมงานออกแบบยังประกอบด้วยนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ อย่างเช่น กนกพงศ์ ชูเชิด ซึ่งผลงานการออกแบบของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ยังคงต่อยอดไปได้อีกในอนาคต รวมทั้งปวริศา อ่วมคง และปรัชญา เสถียรจริยวงศ์ ซึ่งมีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม ที่จะร่วมกันพัฒนาผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไทยยุคใหม่