Connector Workstation

ระบบฉากกั้นสำนักงานที่ช่วยเสริมสร้างความลื่นไหลและลงตัวของการจัดสรรพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวในสถานที่ทำงาน ด้วยแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาการสานของไทยแบบ “ฝาขัดแตะ” ฉากกั้นของ Connector Workstation ซึ่งทำมาจากเส้นใยโอลีฟินคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นฉากกึ่งทึบกึ่งโปร่งแสง เพื่อให้การทำงานที่ต้องใช้ความเป็นส่วนตัวสูง และการทำงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์คเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เดียวกัน

back